lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เงื่อนไขและนโยบายของทางร้าน โปรดอ่านก่อนสั่งซื้อครับ

เจ้าของร้าน
ข้อความสำคัญ
โปรดอ่านและศึกษาเงื่อนไขและนโยบายของทางร้านก่อนการสั่งซื้อ
เมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อแล้ว ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามเงื่อนไขและนโยบายของทางร้าน
 
ข้อมูลสินค้า
ทางร้านได้จัดเตรียมข้อมูลสินค้าแต่ละรุ่นอย่างละเอียด รวมทั้งได้จัดเตรียมไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดไว้ให้ครบหมดแล้ว ลูกค้าสามารถศึกษาและลองดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ได้เองในหน้าของสินค้าแต่ละรุ่น
 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางส่วนอาจผิดพลาดได้ ทั้งจากการเรียบเรียง หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  หรือเหตุอื่น ๆ หากลูกค้าพบข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนใดผิดพลาด กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบ
ด้วย เพื่อจะได้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป
 
การสั่งซื้อ
เพื่อความสะดวกและสามารถติดตามรายการสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง กรุณาสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอ็ปพลิเคชัน LnwShop บนโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตเท่านั้น
 
การชำระเงิน
โปรดใช้ช่องทางและหมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัทที่แสดงไว้เท่านั้น ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากมีการชำระเงินผ่านช่องทางอื่น หรือชำระเข้าชื่อบุคคลอื่น
 
การแจ้งชำระเงิน
แจ้งผ่านหน้าเว็บหรือแอปเท่านั้น โดยเข้าที่หน้า แจ้งชำระเงิน การแจ้งผ่านช่องทางอื่น อาจทำให้รายการตกหล่นได้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การจัดส่งล่าช้าหรือสูญหาย
 
การติดตามสินค้า
หากได้รับหมายเลขรหัสพัสดุแล้ว สามารถติดตามได้จากบริการ Track & Trace ของไปรษณีย์ไทย
 
การฝากข้อความถึงทางร้าน หรือแจ้งร้องเรียน
ให้กรอกข้อความหรือคำถามในหน้า  ติดต่อเรา ทางร้านจะติดต่อกลับโดยเร็ว
หรือติดต่อได้ทาง e-mail ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้า  ติดต่อเรา
 
การยกเลิกคำสั่งซื้อ
รายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถขอยกเลิกได้
-ให้ Login (เข้าสู่ระบบ) ก่อน
-ที่กรอบ เมนูของลูกค้า ทางด้านซ้ายของจอ ให้คลิกที่ รายการสั่งซื้อสินค้า เลือกรายการ แล้วแจ้ง ยกเลิกรายการสั่งซื้อ
 
การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ
ให้เข้าไปยกเลิกคำสั่งซื้อเดิมก่อน แล้วค่อยเปิดคำสั่งซื้อใหม่
แต่ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนการชำระเงิน
 
เงื่อนไขและข้อตกลงการเปลี่ยนสินค้า
ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
1. ได้รับสินค้าผิดรุ่นไปจากที่ระบุในใบสั่งซื้อ
2. สินค้าที่ได้รับชำรุดเสียหายทางกายภาพ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของทางร้าน
ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาพร้อมแนบภาพถ่ายสินค้าและสภาพกล่องสินค้ามายังทางร้าน ทาง e-mail โดยเร็ว ไม่เกิน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า (สามารถโทรศัพท์แจ้งก่อนได้ แต่ทางร้านจะถือเอา e-mail เท่านั้นเป็นหลักฐานอ้างอิง)
-หลังจากทางรัานได้รับแจ้งแล้ว และตอบรับว่ายินยอมให้เปลี่ยนสินค้าได้ ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนมายังร้าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
-ทางร้านจะตรวจสอบสินค้าที่ส่งกลับมา ซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบครบ รวมทั้งหีบห่อบรรจุภัณฑ์ และเอกสารทั้งหมด ตัวสินค้าจะต้องไม่ถูกนำไปใช้งาน หรือมีสภาพชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ
-ทางร้านจะส่งสินค้ารุ่นตามที่ได้สั่งซื้อพร้อมค่าส่งสินค้าที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปล่วงหน้า หลังจากตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ และตรวจสภาพของสินค้าที่ได้รับกลับมาแล้วว่าไม่ผิดเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
 
กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง
-เมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า (เช่นบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)) ไปแล้ว ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าทั้งหมด
-ในการรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่ง ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกล่อง และเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้า ต่อหน้าพนักงานผู้จัดส่งสินค้า ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า
-หากพบว่าสินค้า หรือ กล่องสินค้าชำรุด บุบ มีคราบเปื้อน ฉีกขาด แตก หัก เปียกน้ำ ชื้น มีรอยแกะ หรืออยู่ในสภาพที่ผิดปกติ แม้เพียงเล็กน้อย ขอให้ถ่ายรูปกล่อง และแจ้งพนักงานผู้จัดส่งสินค้านั้นทันที หากเป็นไปได้ควรจดบันทึกสภาพกล่องและสิ่งผิดปกติลงในเอกสารการรับสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่ง ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากใครได้อีกเลย
-กรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง แต่ทางร้านจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดในการติดต่อแก้ไขปัญหา
-กรณีลูกค้าให้ข้อมูลที่อยู่จัดส่งผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า หากสินค้าตีกลับมายังร้าน ลูกค้าอาจต้องเสียค่าจัดส่งใหม่พร้อมค่าปรับที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการจัดส่ง
-กรณีมีผู้อื่นรับสินค้าแทน เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
 
การขอเปลี่ยนสินค้ากรณีไม่ได้เกิดจากความ บกพร่องของทางร้าน
1.สินค้าที่ซื้อไปต้องไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่รับสินค้าถึงวันที่ขอเปลี่ยน
2.ทางร้านคิดค่าดำเนินการเปลี่ยนสินค้า 250 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อการสั่งซื้อ
3.ทางร้าน ไม่คืนค่าส่วนต่างกรณีสินค้าที่ส่งคืนมามูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มได้ หากมีส่วนต่างเพิ่ม ให้ลูกค้าโอนชำระค่าส่วนต่างเข้ามาก่อน
4.ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งเองทั้งหมด (โดยทางร้านจะส่งสินค้าที่ขอเปลี่ยนให้ คิดค่าส่ง EMS 50 บาท)
5.ทางร้านจะส่งสินค้าที่ขอเปลี่ยนให้ เมื่อได้รับคืนสินค้า และตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้ง บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่นๆ หากมีชิ้นส่วนใดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ทางร้านคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 
การคืนเงิน
ทางร้านจะคืนเงินลูกค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
1. ทางร้านไม่มีสินค้าตามที่สั่ง
2. เกิดความผิดพลาดของระบบงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่น ซึ่งเป็นความบกพร่องของทางร้าน
ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินลูกค้าโดยเร็ว ภายใน 7-10 วันทำการหลังจากทางร้านตรวจสอบและยินยอมให้มีการคืนเงิน
**เพื่อป้องกันการทุจริตและมิจฉาชีพ ทางร้านอาจต้องมีการขอตรวจสอบหลักฐานก่อนการคืนเงิน**
  
การรับประกันสินค้า
สินค้าแต่ละรุ่นอาจมีระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันในรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่น
สินค้าที่ยังอยู่ในระยะประกัน หากเสียจนใช้งานไม่ได้ ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้เลย ไม่มีการซ่อม แต่ทั้งนี้
-เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ได้ไม่เกิน 2 ครั้งตลอดอายุการรับประกัน
-หากไม่มีสินค้าสำหรับเปลี่ยนเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม ทางร้านจะเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นที่เห็นสมควร
-ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งสินค้ามาเปลี่ยน
 
ข้อยกเว้นการรับประกัน
-ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี, ผิดประเภท, ไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคำแนะนำ, ทำตก, กระแทก, ดึง หรือจงใจทำให้เสียหาย
-ความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า, น้ำท่วม และอุบัติเหตุ
-ความเสียหายจากสัตว์, แมลง, รา และอื่น ๆ
-ความเสียหายจากความชื้น, ความร้อนจากภายนอก, ระบบไฟฟ้าผิดปกติ
-ความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามการใช้งาน เช่น รอยบุบ ขูดขีด แตก หัก ถลอก และการเสื่อมอายุ
-ความเสียหายที่เกิดจากการถอดประกอบ, การบัดกรี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือซ่อมโดยผู้อื่น
-การเสื่อมสภาพจากการใช้งานของชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานจำกัด หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี, หน้าสัมผัสของคอนเน็กเตอร์
-มีร่องรอยการแก้ไขชื่อรุ่น, หมายเลข S/N ของสินค้า หรือสติกเกอร์การรับประกันบนสินค้า (วอยด์) ฉีกขาดหรือสูญหาย
-ไม่มีหลักฐานการซื้อ เช่นใบเสร็จรับเงิน หรือมี แต่ชื่อรุ่นหรือหมายเลข S/N ของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้า
 
ความมีลิขสิทธิ์
ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว แฟ้มข้อมูล ข้อมูลสินค้า และ ข้อมูลอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์
ทางร้านไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
โปรดติดต่อทางร้าน หากต้องการนำไปเผยแพร่ 
สำหรับการ Link มายังหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เบลล์

สนใจเครื่องอ่านบัตร แถบแม่เหล็กtrack1 acs

กรุณาติดต่อกลับ 0817905636

เบลล

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
นิรุตต์
พี่ครับ วิธีการชำระเงินทำไงครับ หลังจากเสร็จแล้วจะส่งบิลให้ทางร้านดูได้อย่างไรครับ
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

       ให้ทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บก่อน แล้วลูกค้าจะได้รับเมลยืยยันการสั่งซื้อ จากนั้นให้ไปชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารที่แจ้งไว้ในเมลสั่งซื้อ หากทำการชำระสินค้าผ่านธนาคารแล้ว ให้เข้ามาในเว็บอีกครั้ง เลือกที่ แจ้งชำระเงิน

 แล้วก็ใส่รายละเอียดการชำระเงิน เช่นจำนวนเงิน เลขใบสั่งซื้อ (ใส่เฉพาะตัวเลข 4 หลัก) แนบไฟล์ใบสลิป

 

ขอบคุณครับ

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-3 จากทั้งหมด 3 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เมนูของลูกค้า

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

= สมาชิกร้าน ศาลาไทยไอที = คลิก Join เพื่อสมัครสมาชิกร้าน

ร้านศาลาไทยไอที
ร้านศาลาไทยไอที
www.salathaiit.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ร้าน ศาลาไทยไอที ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

       ซื้อที่ ศาลาไทยไอที ดีกว่า

 

- รับประกัน เครื่องอ่าน 1 ปี เต็ม

  (ร้านอื่นรับประกันแค่ 1-3 เดือน)

- ราคารวม VAT แล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก

- ออกใบกำกับภาษีถูกต้องทุกรายการ

- ได้ของเร็วส่งสินค้าทุกวันทำการ

- ใช้สต็อกออนไลน์ ถ้ากดสั่งซื้อได้แสดงว่า

  มีของชัวร์

- บริหารรูปแบบบริษัท เชื่อถือได้

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก